ARHAM INDIANS v/s PDJC PARTEX RIDERS
Venue : Dharohar-The Heritage Farm Jodhpur
ARHAM INDIANS
114/5
( 10.0 )
Ex. Run : 14
10
May, 2018 04:00 PM
toss
PDJC PARTEX RIDERS ( Bowl )
PDJC PARTEX RIDERS
105/8
( 10.0 )
Ex. Run : 5
Match Info

Summary

ARHAM INDIANS Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
51-1 (Dilip Saraf,4.0)
75-2 (Kalpit Bothra,5.2)
97-3 (Ankit Singhvi,7.3)
113-4 (Vimal Singhvi,9.1)
114-5 (Ankush Singhvi,9.2)
PDJC PARTEX RIDERS Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
6-1 (Mayank Parakh,0.5)
10-2 (Deepak Sanklecha,1.5)
18-3 (Dinesh Ji Vadera,3.4)
39-4 (Arvind Parakh,5.0)
53-5 (Vikash Dosi,5.5)
67-6 (Ronit Sethiya,6.4)
72-7 (Nikhil Nahata,7.1)
73-8 (Piyush Jain,7.5)

Commentary

ARHAM INDIANS Commentary (Inngs - 1)
PDJC PARTEX RIDERS Commentary (Inngs - 2)
ARHAM INDIANS
PDJC PARTEX RIDERS
Bhavesh Maloo
Jitendra Chhajer
Manish Bhanshali
Harshil Bothra
Dinesh Maloo
Om Prakash Bohra
Ankush Singhvi
Dilip Saraf
Kalpit Bothra
Ankit Singhvi
Vimal Singhvi
Pramod Singhvi
Rakesh Bohra
ARHAM INDIANS
PDJC PARTEX RIDERS
Vimal Singhvi - Ankush Singhvi
Dilip Saraf - Ankush Singhvi
Kalpit Bothra - Ankush Singhvi
Pramod Singhvi - Rakesh Bohra
Ankit Singhvi - Ankush Singhvi
Ankush Singhvi - Vimal Singhvi
Ankush Singhvi - Dilip Saraf
Ankush Singhvi - Kalpit Bothra
Ankush Singhvi - Pramod Singhvi
Ankush Singhvi - Ankit Singhvi
Ball : 60
Run : 100