KRISHNA ANIL SHARMA XI v/s ADITYA PARKASH
Venue : DELHI PUBLIC WORLD SCHOOL
KRISHNA ANIL SHARMA XI
106/8
( 32.5 )
Ex. Run : 35
30
Mar, 2018 09:03 AM
toss
KRISHNA ANIL SHARMA XI ( Bowl )
ADITYA  PARKASH
96/9
( 34.0 )
Ex. Run : 62
Match Info

Summary

KRISHNA ANIL SHARMA XI Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
13-1 (K.SONIA.SHARMA,5.4)
16-2 (D.SONAL,9.2)
27-3 (A.NEETAM.KAUSHAL,12.2)
43-4 (N.DALJEET.KAUR,20.4)
43-5 (D.RENU.BAKSHI,21.2)
47-6 (ADVIK,22.3)
47-7 (R.SHAGUN.KUHAR,23.5)
96-8 (D.SHEETAL.RAO,31.2)
ADITYA PARKASH Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
16-1 (NAVISH,2.4)
25-2 (HARDIK LATKA,4.5)
29-3 (ADITIYA,8.3)
29-4 (A.KALPANA.KUHAR,9.1)
38-5 (A.RUPA.SHARMA,15.4)
47-6 (NAVNOOR KAUR,18.0)
93-7 (N.PARVEEN.SHARMA,32.5)
93-8 (A.KIRAN.MAHENDRU,33.0)
95-9 (A.YAMINI.JOSHI,33.2)

Commentary

KRISHNA ANIL SHARMA XI Commentary (Inngs - 2)
ADITYA PARKASH Commentary (Inngs - 1)
KRISHNA ANIL SHARMA XI
ADITYA PARKASH
JASNOOR KAUR
RISHABH
S.RUCHIKA WADHWA
K.SONIA.SHARMA
N.DALJEET.KAUR
K.SONIA.SHARMA
D.SONAL
D.RENU.BAKSHI
ADVIK
R.SHAGUN.KUHAR
A.NEETAM.KAUSHAL
SHIVAM
D.SHEETAL.RAO
S.PARVEEN SHARMA
KRISHNA ANIL SHARMA XI
ADITYA PARKASH
S.PARVEEEN SHARMA - SHIVAM
D.SHEETAL.RAO - SHIVAM
A.NEETAM.KAUSHAL - N.DALJEET.KAUR
N.DALJEET.KAUR - A.NEETAM.KAUSHAL
N.DALJEET.KAUR - K.SONIA.SHARMA
N.DALJEET.KAUR - D.SONAL
N.DALJEET.KAUR - D.RENU.BAKSHI
K.SONIA.SHARMA - N.DALJEET.KAUR
D.SONAL - N.DALJEET.KAUR
D.RENU.BAKSHI - N.DALJEET.KAUR
D.RENU.BAKSHI - ADVIK
ADVIK - R.SHAGUN.KUHAR
R.SHAGUN.KUHAR - ADVIK
R.SHAGUN.KUHAR - SHIVAM
SHIVAM - S.PARVEEEN SHARMA
SHIVAM - D.SHEETAL.RAO
SHIVAM - R.SHAGUN.KUHAR
Ball : 197
Run : 71