SHRINATH CHALLANGERS v/s Rising Stars
Venue : Lariya Resorts Jodhpur second semi final
SHRINATH CHALLANGERS
93/1
( 7.0 )
Ex. Run : 4
11
Mar, 2018 07:00 PM
toss
SHRINATH CHALLANGERS ( Bowl )
Rising Stars
90/10
( 11.5 )
Ex. Run : 10
Match Info

Summary

SHRINATH CHALLANGERS Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
74-1 (JITENDRA MACHAR,6.2)
Rising Stars Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (VISHNU MANDHANA,0.2)
23-2 (LAVESH BIRLA,1.5)
25-3 (VIKAS SONI,2.3)
35-4 (UDHAV MUTHA,3.5)
36-5 (KUNAL RATHI,4.1)
36-6 (GOPAL BHATTER,4.2)
39-7 (RAHUL LOHIA,5.1)
77-8 (SHYAM SUNDAR LADDAR,10.3)
90-9 (BHARAT PHOPHALIA,11.4)
90-10 (RAGHAV RATHI,11.5)

Commentary

SHRINATH CHALLANGERS Commentary (Inngs - 2)
Rising Stars Commentary (Inngs - 1)
SHRINATH CHALLANGERS
Rising Stars
AVINASH RATHI
CHIRAG RATHI
Abhinav Daga
RAHUL SONI
SHIVAM HEDA
SUNIL GANDHI
SURESH TAPARIA
VICKY RATHI
VIKAS JAISALMERIA
VIKAS LOHIA
VISHAL PHOPHALIA
SANDEEP KASAT
JITENDRA MACHAR
PRADEEP SONI
SHRINATH CHALLANGERS
Rising Stars
JITENDRA MACHAR - SANDEEP KASAT
PRADEEP SONI - SANDEEP KASAT
SANDEEP KASAT - JITENDRA MACHAR
SANDEEP KASAT - PRADEEP SONI
Ball : 42
Run : 89