PP PIRATES v/s SHRINATH CHALLANGERS
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
PP PIRATES
97/8
( 12.0 )
Ex. Run : 8
10
Mar, 2018 07:30 PM
toss
PP PIRATES ( Bat )
SHRINATH CHALLANGERS
87/10
( 11.4 )
Ex. Run : 5
Match Info

Summary

PP PIRATES Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
17-1 (SAURABH PHOPHALIA,3.2)
32-2 (PRATIK MAHESHWARI,4.5)
37-3 (PRAVIN TAPARIA,5.4)
48-4 (BHARAT MUTHA,6.5)
83-5 (ARJUN MAHESHWARI,10.4)
95-6 (SARVAN BANG,11.1)
95-7 (RAJ LAHOTI,11.2)
97-8 (ANURAG JOHRI,12.0)
SHRINATH CHALLANGERS Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
47-1 (PRADEEP SONI,4.5)
53-2 (JITENDRA MACHAR,5.2)
54-3 (AVINASH RATHI,5.5)
65-4 (SANDEEP KASAT,8.3)
73-5 (SHIVAM HEDA,9.2)
74-6 (RAHUL SONI,9.4)
85-7 (VISHAL PHOPHALIA,10.4)
85-8 (SUNIL GANDHI,11.1)
86-9 (CHIRAG RATHI,11.3)
87-10 (VIKAS JAISALMERIA,11.4)

Commentary

PP PIRATES Commentary (Inngs - 1)
SHRINATH CHALLANGERS Commentary (Inngs - 2)
PP PIRATES
SHRINATH CHALLANGERS
GAURAV CHANDAK
GAURAV KASAT
JANARDAN VAIDHYA
MAYANK MUTHA
SAURABH SHAH
ARJUN MAHESHWARI
SAURABH PHOPHALIA
PRATIK MAHESHWARI
PRAVIN TAPARIA
BHARAT MUTHA
ANURAG JOHRI
SARVAN BANG
RAJ LAHOTI
SHARVAN MAHESHWARI
PP PIRATES
SHRINATH CHALLANGERS
ANURAG JOHRI - ARJUN MAHESHWARI
ANURAG JOHRI - SARVAN BANG
ANURAG JOHRI - SHARVAN MAHESHWARI
ARJUN MAHESHWARI - ANURAG JOHRI
ARJUN MAHESHWARI - BHARAT MUTHA
ARJUN MAHESHWARI - PRATIK MAHESHWARI
ARJUN MAHESHWARI - SAURABH PHOPHALIA
BHARAT MUTHA - ARJUN MAHESHWARI
PRATIK MAHESHWARI - ARJUN MAHESHWARI
PRAVIN TAPARIA - ARJUN MAHESHWARI
RAJ LAHOTI - ANURAG JOHRI
SARVAN BANG - ANURAG JOHRI
SAURABH PHOPHALIA - ARJUN MAHESHWARI
SHARVAN MAHESHWARI - ANURAG JOHRI
Ball : 72
Run : 89