PP PIRATES v/s Rising Stars
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
PP PIRATES
102/10
( 11.3 )
Ex. Run : 8
09
Mar, 2018 07:30 PM
toss
Rising Stars ( Bowl )
Rising Stars
103/5
( 8.4 )
Ex. Run : 2
Match Info

Summary

PP PIRATES Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
48-1 (PRATIK MAHESHWARI,4.4)
61-2 (PRAVIN TAPARIA,5.4)
62-3 (ARJUN MAHESHWARI,6.0)
62-4 (ANURAG JOHRI,6.2)
66-5 (MAYANK MUTHA,7.1)
73-6 (SHARVAN MAHESHWARI,7.2)
74-7 (SAURABH PHOPHALIA,7.5)
75-8 (GAURAV KASAT,8.2)
92-9 (GAURAV CHANDAK,10.3)
102-10 (JANARDAN VAIDHYA,11.3)
Rising Stars Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
4-1 (VIKAS SONI,0.5)
4-2 (LAVESH BIRLA,1.1)
4-3 (GOPAL BHATTER,1.2)
69-4 (KUNAL RATHI,6.1)
89-5 (SHYAM SUNDAR LADDAR,7.4)

Commentary

PP PIRATES Commentary (Inngs - 1)
Rising Stars Commentary (Inngs - 2)
PP PIRATES
Rising Stars
BHARAT MUTHA
RAJ LAHOTI
SARVAN BANG
ARJUN MAHESHWARI
PRATIK MAHESHWARI
PRAVIN TAPARIA
ANURAG JOHRI
MAYANK MUTHA
SAURABH PHOPHALIA
SHARVAN MAHESHWARI
GAURAV KASAT
GAURAV CHANDAK
JANARDAN VAIDHYA
SAURABH SHAH
PP PIRATES
Rising Stars
ANURAG JOHRI - ARJUN MAHESHWARI
ANURAG JOHRI - MAYANK MUTHA
ARJUN MAHESHWARI - ANURAG JOHRI
ARJUN MAHESHWARI - PRATIK MAHESHWARI
ARJUN MAHESHWARI - PRAVIN TAPARIA
GAURAV CHANDAK - GAURAV KASAT
GAURAV CHANDAK - JANARDAN VAIDHYA
GAURAV KASAT - GAURAV CHANDAK
GAURAV KASAT - SAURABH PHOPHALIA
JANARDAN VAIDHYA - GAURAV CHANDAK
JANARDAN VAIDHYA - SAURABH SHAH
MAYANK MUTHA - SAURABH PHOPHALIA
PRATIK MAHESHWARI - ARJUN MAHESHWARI
PRAVIN TAPARIA - ARJUN MAHESHWARI
SAURABH PHOPHALIA - GAURAV KASAT
SAURABH PHOPHALIA - MAYANK MUTHA
SAURABH PHOPHALIA - SHARVAN MAHESHWARI
SAURABH SHAH - JANARDAN VAIDHYA
Ball : 69
Run : 94