Kasturi Blue City Elevenn v/s Club of Titans
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Kasturi Blue City Elevenn
108/7
( 10.0 )
Ex. Run : 4
27
Feb, 2018 08:15 AM
toss
Kasturi Blue City Elevenn ( Bat )
Club of Titans
74/10
( 10.0 )
Ex. Run : 4
Match Info

Summary

Kasturi Blue City Elevenn Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
67-1 (Aditya Agarwal,5.2)
69-2 (Rudraj garg,6.1)
70-3 (Vipin Gupta,6.4)
70-4 (Tarun Singhal,6.5)
84-5 (Harsh agarwal,8.0)
102-6 (divyam,8.5)
105-7 (Atul Agarwal,9.3)
Club of Titans Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
7-1 (Amit garg,0.5)
7-2 (SUSHIL GARG,1.2)
14-3 (VIKASH AGARWAL,2.3)
31-4 (Vinay Agarwal,4.4)
66-5 (Tarun Mittal,7.1)
68-6 (Kalpesh Bansal ,7.4)
68-7 (Punit Agarwal,8.2)
68-8 (Amit agarwal ,8.3)
74-9 (Amit Agarwal,9.5)
74-10 (Lokesh ( loku ),10.0)

Commentary

Kasturi Blue City Elevenn Commentary (Inngs - 1)
Club of Titans Commentary (Inngs - 2)
Kasturi Blue City Elevenn
Club of Titans
ABHILOV AGARWAL
kapil Gupta
Rajesh Gupta
Aditya Agarwal
divyam
Rudraj garg
Vipin Gupta
Tarun Singhal
Harsh agarwal
Rajendra kumar jalani
Atul Agarwal
ANKUR AGARWAL
Kasturi Blue City Elevenn
Club of Titans
Aditya Agarwal - divyam
Vipin Gupta - divyam
Atul Agarwal - Rajendra kumar jalani
divyam - Aditya Agarwal
divyam - Atul Agarwal
divyam - Harsh agarwal
divyam - Rudraj garg
Harsh agarwal - divyam
Tarun Singhal - divyam
Rudraj garg - divyam
Rajendra kumar jalani - Atul Agarwal
Rajendra kumar jalani - ANKUR AGARWAL
ANKUR AGARWAL - Rajendra kumar jalani
Ball : 60
Run : 104