Southern Bulls v/s Royal Strikers
Venue : Barkatullah Khan Stadium Jodhpur
Southern Bulls
175/6
( 20.0 )
Ex. Run : 19
14
Feb, 2018 08:44 AM
toss
Royal Strikers ( Bowl )
Royal Strikers
125/10
( 19.5 )
Ex. Run : 25
Match Info

Summary

Southern Bulls Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (Wasim Khan,0.2)
87-2 (Dinesh Sayam,10.5)
110-3 (Narendra SLt20,13.4)
134-4 (Kapil SLt20,17.1)
143-5 (Neeraj SLt20,18.1)
148-6 (,18.4)
Royal Strikers Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
7-1 (Ravindra SLt20,1.5)
20-2 (Shivesh Sharma,3.1)
29-3 (Rakeeb,6.5)
46-4 (Anant Parashar,9.1)
46-5 (Ajay Saini,9.2)
107-6 (Shokat Ali,15.5)
110-7 (Faizal Atullah,16.4)
113-8 (Lakhveer,17.3)
124-9 (Luv Mahajan,19.3)
125-10 (Maksood,19.5)

Commentary

Southern Bulls Commentary (Inngs - 1)
Royal Strikers Commentary (Inngs - 2)
Southern Bulls
Royal Strikers
Ajay Saini 2
Yashvinder
Gurpreet
Tushar
Wasim Khan
Narendra SLt20
Dinesh Sayam
Neeraj SLt20
Kapil SLt20
Shamshed Khan
Rizwan
Southern Bulls
Royal Strikers
Shamshed Khan - Rizwan
Shamshed Khan - Tushar
Wasim Khan - Narendra SLt20
Rizwan - Shamshed Khan
Neeraj SLt20 - Shamshed Khan
Neeraj SLt20 - Narendra SLt20
Neeraj SLt20 - Kapil SLt20
Narendra SLt20 - Neeraj SLt20
Narendra SLt20 - Dinesh Sayam
Dinesh Sayam - Narendra SLt20
Kapil SLt20 - Neeraj SLt20
Tushar - Shamshed Khan
Ball : 120
Run : 156