Mittal Marshals v/s Terrific Hitters
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Mittal Marshals
130/2
( 9.1 )
Ex. Run : 5
28
Jan, 2018 05:15 PM
toss
Mittal Marshals ( Bowl )
Terrific Hitters
129/6
( 12.0 )
Ex. Run : 9
Match Info

Summary

Mittal Marshals Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
19-1 (Yogesh ,2.0)
94-2 (Prateek Maheshwari ,7.2)
Terrific Hitters Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
45-1 (Kapil Ramsinghani ,3.2)
46-2 (Rohit Bhansali ,4.2)
69-3 (Hemant Singhvi ,6.2)
118-4 (Tarun pitti,11.0)
128-5 (Abhijeet mutha ,11.5)
129-6 (Sumeet Garg ,12.0)

Commentary

Mittal Marshals Commentary (Inngs - 2)
Terrific Hitters Commentary (Inngs - 1)
Mittal Marshals
Terrific Hitters
Rishabh mutha
mohit Chajjer
raj Bohra
Rakshit Bansal
Yashovardhan Mittal
aditya Agarwal
tejax
Prateek Maheshwari
Yogesh
Mehul Mittal
Surender Jajoo
mumuksh chopra
Mittal Marshals
Terrific Hitters
Prateek Maheshwari - Yogesh
Prateek Maheshwari - Surender Jajoo
Prateek Maheshwari - Mehul Mittal
Yogesh - Prateek Maheshwari
Surender Jajoo - Prateek Maheshwari
Surender Jajoo - mumuksh chopra
mumuksh chopra - Surender Jajoo
Ball : 55
Run : 125