Metro Royals v/s M Harshita Singhvi Tigers
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Metro Royals
120/9
( 12.0 )
Ex. Run : 1
28
Jan, 2018 03:30 PM
toss
M Harshita Singhvi Tigers ( Bowl )
M Harshita Singhvi Tigers
82/10
( 10.2 )
Ex. Run : 5
Match Info

Summary

Metro Royals Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (vikas Danti ,0.4)
0-2 (Sushil Garg,1.0)
41-3 (rounak Salecha ,3.5)
55-4 (Sumeet chopra,5.4)
93-5 (piyush mutha,9.1)
113-6 (bharat sankhla ,10.1)
117-7 (Chetan sankhla ,11.2)
117-8 (Arvind parakh,11.3)
120-9 (Puneet Agarwal ,12.0)
M Harshita Singhvi Tigers Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (manish Kataria ,0.1)
13-2 (himanshu jain,1.4)
20-3 (Prince bhandari,2.1)
20-4 (sawan Soni,2.2)
40-5 (Jitendra Bothra ,6.4)
55-6 (pankaj Sethia ,8.0)
62-7 (sidharth Chopra,8.2)
62-8 (ravi dhariwal,8.3)
78-9 (divyang singhvi ,9.5)
82-10 (Anant bhandari ,10.2)

Commentary

Metro Royals Commentary (Inngs - 1)
M Harshita Singhvi Tigers Commentary (Inngs - 2)
Metro Royals
M Harshita Singhvi Tigers
Rahul ostwal
Rishabh Loonker
vikas Danti
bharat sankhla
Sushil Garg
rounak Salecha
Sumeet chopra
piyush mutha
Arvind parakh
Chetan sankhla
Jitendra bohra
Puneet Agarwal
Metro Royals
M Harshita Singhvi Tigers
piyush mutha - bharat sankhla
Sumeet chopra - bharat sankhla
rounak Salecha - bharat sankhla
Arvind parakh - bharat sankhla
Arvind parakh - Chetan sankhla
Arvind parakh - Jitendra bohra
bharat sankhla - piyush mutha
bharat sankhla - Sumeet chopra
bharat sankhla - rounak Salecha
bharat sankhla - Arvind parakh
Chetan sankhla - Arvind parakh
Jitendra bohra - Puneet Agarwal
vikas Danti - bharat sankhla
Sushil Garg - bharat sankhla
Ball : 72
Run : 119