M Harshita Singhvi Tigers v/s Maharani Stones Eleven
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
M Harshita Singhvi Tigers
111/10
( 10.3 )
Ex. Run : 8
27
Jan, 2018 07:25 PM
toss
Maharani Stones Eleven ( Bowl )
Maharani Stones Eleven
101/8
( 12.0 )
Ex. Run : 2
Match Info

Summary

M Harshita Singhvi Tigers Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (Jitendra Bothra ,0.2)
30-2 (himanshu jain,3.0)
73-3 (sawan Soni,6.5)
84-4 (Prince bhandari,7.3)
91-5 (divyang singhvi ,8.1)
102-6 (ravi dhariwal,9.0)
102-7 (pankaj Sethia ,9.2)
102-8 (sidharth Chopra,9.3)
109-9 (Ashish bhandari,10.1)
111-10 (Anant bhandari ,10.3)
Maharani Stones Eleven Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
42-1 (Jinu Jain,4.1)
49-2 (Deepak Khetani,5.4)
57-3 (rohit pareek,7.1)
91-4 (nitin loonker,9.2)
91-5 (Pratham nahata,9.3)
92-6 (Uddhav,10.0)
94-7 (Neeraj mehta,10.3)
101-8 (Rishabh dakalia ,11.4)

Commentary

M Harshita Singhvi Tigers Commentary (Inngs - 1)
Maharani Stones Eleven Commentary (Inngs - 2)
M Harshita Singhvi Tigers
Maharani Stones Eleven
sunil singhvi
Jitendra Bothra
himanshu jain
Prince bhandari
sawan Soni
divyang singhvi
pankaj Sethia
ravi dhariwal
sidharth Chopra
manish Kataria
Ashish bhandari
Anant bhandari
M Harshita Singhvi Tigers
Maharani Stones Eleven
Prince bhandari - divyang singhvi
Prince bhandari - himanshu jain
Prince bhandari - sawan Soni
Jitendra Bothra - himanshu jain
sidharth Chopra - manish Kataria
Anant bhandari - manish Kataria
divyang singhvi - Prince bhandari
divyang singhvi - pankaj Sethia
himanshu jain - Prince bhandari
manish Kataria - Ashish bhandari
manish Kataria - Anant bhandari
pankaj Sethia - sidharth Chopra
pankaj Sethia - divyang singhvi
pankaj Sethia - ravi dhariwal
ravi dhariwal - pankaj Sethia
sawan Soni - Prince bhandari
Ball : 63
Run : 103