Soni Polo Challengers v/s M Harshita Singhvi Tigers
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Soni Polo Challengers
107/7
( 12.0 )
Ex. Run : 7
25
Jan, 2018 07:00 PM
toss
Soni Polo Challengers ( Bowl )
M Harshita Singhvi Tigers
109/7
( 12.0 )
Ex. Run : 9
Match Info

Summary

Soni Polo Challengers Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (abhishek manihar,0.3)
1-2 (Pramod bhansali,1.2)
37-3 (Nakul chauhan ,6.1)
53-4 (Pradeep soni ,7.4)
65-5 (Vipin Ayani,8.2)
85-6 (dinesh dhariwal,10.5)
93-7 (Pawan soni ,11.2)
M Harshita Singhvi Tigers Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
1-1 (sidharth Chopra,0.2)
1-2 (Jitendra Bothra ,1.0)
21-3 (himanshu jain,2.5)
21-4 (sawan Soni,3.0)
52-5 (ravi dhariwal,5.5)
76-6 (divyang singhvi ,8.4)
109-7 (pankaj Sethia ,12.0)

Commentary

Soni Polo Challengers Commentary (Inngs - 2)
M Harshita Singhvi Tigers Commentary (Inngs - 1)
Soni Polo Challengers
M Harshita Singhvi Tigers
Rahul lohiya
Mayank mutha
arpit Modi
abhishek manihar
Pramod bhansali
Nakul chauhan
Pradeep soni
Vipin Ayani
Anoop Kothari
dinesh dhariwal
Pawan soni
nikhil patwa
Soni Polo Challengers
M Harshita Singhvi Tigers
Vipin Ayani - Pradeep soni
Vipin Ayani - Anoop Kothari
dinesh dhariwal - Anoop Kothari
abhishek manihar - Pramod bhansali
Pramod bhansali - Nakul chauhan
nikhil patwa - Anoop Kothari
Nakul chauhan - Pramod bhansali
Nakul chauhan - Pradeep soni
Pawan soni - Anoop Kothari
Pradeep soni - Vipin Ayani
Pradeep soni - Nakul chauhan
Anoop Kothari - Vipin Ayani
Anoop Kothari - dinesh dhariwal
Anoop Kothari - nikhil patwa
Anoop Kothari - Pawan soni
Ball : 72
Run : 100