Trophy Fighters v/s Maharani Stones Eleven
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Trophy Fighters
128/5
( 11.3 )
Ex. Run : 13
25
Jan, 2018 05:30 PM
toss
Maharani Stones Eleven ( Bat )
Maharani Stones Eleven
127/10
( 12.0 )
Ex. Run : 3
Match Info

Summary

Trophy Fighters Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
15-1 (Tanuj jain,2.2)
40-2 (Ajay jain,6.0)
109-3 (Varun maloo ,10.4)
113-4 (Kishan ,11.0)
121-5 (raghav Agarwal,11.2)
Maharani Stones Eleven Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
6-1 (Uddhav,1.3)
44-2 (Deepak Khetani,4.4)
50-3 (Pratham nahata,5.1)
62-4 (Jinu Jain,6.2)
69-5 (gaurav Mundra ,7.0)
85-6 (Dinesh Khatri ,8.3)
97-7 (rohit pareek,9.1)
119-8 (Rishabh dakalia ,11.2)
121-9 (Neeraj mehta,11.4)
127-10 (nitin loonker,12.0)

Commentary

Trophy Fighters Commentary (Inngs - 2)
Maharani Stones Eleven Commentary (Inngs - 1)
Trophy Fighters
Maharani Stones Eleven
Rakesh Kankariya
gaurav jain
rudraj garg
shrenik jain
Kalpesh Bansal
Ajay jain
Tanuj jain
Varun maloo
Kishan
raghav Agarwal
abhinav kumbhat
ruchit Salecha
Trophy Fighters
Maharani Stones Eleven
Tanuj jain - Ajay jain
Varun maloo - Kishan
Varun maloo - Ajay jain
Kishan - Varun maloo
Kishan - raghav Agarwal
raghav Agarwal - abhinav kumbhat
ruchit Salecha - abhinav kumbhat
Ajay jain - Tanuj jain
Ajay jain - Varun maloo
Ball : 70
Run : 115