Mittal Marshals v/s Metro Royals
Venue : Lariya Resorts Jodhpur
Mittal Marshals
132/6
( 12.0 )
Ex. Run : 5
25
Jan, 2018 04:00 PM
toss
Mittal Marshals ( Bat )
Metro Royals
99/10
( 11.5 )
Ex. Run : 8
Match Info

Summary

Mittal Marshals Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
8-1 (Surender Jajoo,1.0)
8-2 (Yogesh ,1.4)
55-3 (mumuksh chopra ,5.1)
86-4 (tejax ,8.3)
92-5 (Prateek Maheshwari ,8.5)
103-6 (Yashovardhan Mittal,10.0)
Metro Royals Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
28-1 (vikas Danti ,2.3)
32-2 (bharat sankhla ,3.2)
32-3 (piyush mutha,3.5)
33-4 (rounak Salecha ,4.2)
43-5 (Sumeet chopra,5.3)
75-6 (Sushil Garg,8.5)
83-7 (Rishabh Loonker,9.5)
83-8 (Jitendra bohra ,10.1)
83-9 (Puneet Agarwal ,10.2)
99-10 (Arvind parakh,11.5)

Commentary

Mittal Marshals Commentary (Inngs - 1)
Metro Royals Commentary (Inngs - 2)
Mittal Marshals
Metro Royals
Rishabh mutha
mohit Chajjer
raj Bohra
Rakshit Bansal
Surender Jajoo
Yogesh
Prateek Maheshwari
mumuksh chopra
tejax
Yashovardhan Mittal
aditya Agarwal
Mehul Mittal
Mittal Marshals
Metro Royals
Prateek Maheshwari - mumuksh chopra
Prateek Maheshwari - Yashovardhan Mittal
Prateek Maheshwari - tejax
Yogesh - Prateek Maheshwari
Yogesh - Surender Jajoo
Surender Jajoo - Yogesh
Mehul Mittal - aditya Agarwal
mumuksh chopra - Prateek Maheshwari
Yashovardhan Mittal - aditya Agarwal
aditya Agarwal - Mehul Mittal
aditya Agarwal - Yashovardhan Mittal
tejax - Prateek Maheshwari
Ball : 72
Run : 127