Pungaliya Phophaliya Pirates v/s Maheshwari Stars
Venue : Amargarh Resort Ground Jodhpur
Pungaliya Phophaliya Pirates
196/5
( 12.0 )
Ex. Run : 15
14
Jan, 2018 07:15 AM
toss
Maheshwari Stars ( Bowl )
Maheshwari Stars
177/5
( 12.0 )
Ex. Run : 5
Match Info

Summary

Pungaliya Phophaliya Pirates Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
70-1 (SAURABH PHOPHALIA,4.5)
156-2 (BHAVESH SHARDA,9.3)
171-3 (PRATIK MAHESHWARI,10.2)
183-4 (GOVIND GANDHI,10.5)
195-5 (MUDIT DAGA,11.4)
Maheshwari Stars Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
21-1 (RAM KISHORE SONI,2.3)
27-2 (ARUN BANG,3.2)
81-3 (RAJU DHOOT,6.5)
118-4 (MANISH JHANWAR,9.1)
148-5 (SHRIRAM DHOOT,11.0)

Commentary

Pungaliya Phophaliya Pirates Commentary (Inngs - 1)
Maheshwari Stars Commentary (Inngs - 2)
Pungaliya Phophaliya Pirates
Maheshwari Stars
AKSHAY LOHIYA
HARSHAL
MUKESH SOMANI
SHUBHAM RATHI
SAURABH PHOPHALIA
PRATIK MAHESHWARI
BHAVESH SHARDA
GOVIND GANDHI
JITENDRA LAHOTI
MUDIT DAGA
JUGAL SONI
Pungaliya Phophaliya Pirates
Maheshwari Stars
BHAVESH SHARDA - PRATIK MAHESHWARI
GOVIND GANDHI - JITENDRA LAHOTI
GOVIND GANDHI - PRATIK MAHESHWARI
JITENDRA LAHOTI - JUGAL SONI
JITENDRA LAHOTI - MUDIT DAGA
JUGAL SONI - JITENDRA LAHOTI
MUDIT DAGA - JITENDRA LAHOTI
PRATIK MAHESHWARI - BHAVESH SHARDA
PRATIK MAHESHWARI - GOVIND GANDHI
PRATIK MAHESHWARI - SAURABH PHOPHALIA
SAURABH PHOPHALIA - PRATIK MAHESHWARI
Ball : 72
Run : 181