Shrinath Strikers v/s Maheshwari Stars
Venue : Amargarh Resort Ground Jodhpur
Shrinath Strikers
109/7
( 10.0 )
Ex. Run : 4
13
Jan, 2018 08:30 AM
toss
Maheshwari Stars ( Bowl )
Maheshwari Stars
115/2
( 7.5 )
Ex. Run : 5
Match Info

Summary

Shrinath Strikers Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
37-1 (VISHAL PHOPHALIA,2.5)
46-2 (AVINASH RATHI,4.0)
74-3 (ANKIT SONI,6.4)
75-4 (SOURABH TAPARIA,6.5)
84-5 (NITESH SONI,7.4)
101-6 (SHIVAM VAIDYA,9.3)
108-7 (RAJENDRA SONI,9.5)
Maheshwari Stars Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
22-1 (RAM KISHORE SONI,2.2)
64-2 (ARUN BANG,4.4)

Commentary

Shrinath Strikers Commentary (Inngs - 1)
Maheshwari Stars Commentary (Inngs - 2)
Shrinath Strikers
Maheshwari Stars
DEEPAK RATHI
SHRIKANT RATHI
VISHWAS RATHI
AVINASH RATHI
VISHAL PHOPHALIA
NITESH SONI
ANKIT SONI
SOURABH TAPARIA
VAIBHAV BHATTER
RAJENDRA SONI
SHIVAM VAIDYA
ANIL SONI
ALOK PHOPHALIA
Shrinath Strikers
Maheshwari Stars
ANIL SONI - ALOK PHOPHALIA
ANKIT SONI - NITESH SONI
AVINASH RATHI - NITESH SONI
AVINASH RATHI - VISHAL PHOPHALIA
NITESH SONI - ANKIT SONI
NITESH SONI - VAIBHAV BHATTER
RAJENDRA SONI - ANIL SONI
RAJENDRA SONI - SHIVAM VAIDYA
RAJENDRA SONI - VAIBHAV BHATTER
SHIVAM VAIDYA - RAJENDRA SONI
SOURABH TAPARIA - NITESH SONI
VAIBHAV BHATTER - NITESH SONI
VAIBHAV BHATTER - RAJENDRA SONI
VISHAL PHOPHALIA - AVINASH RATHI
Ball : 60
Run : 105