Gautam Mobile v/s Royal VBM Sons
Venue : Barkatullah khan stadium jodhpur
Gautam Mobile
152/7
( 20.0 )
Ex. Run : 14
01
Jan, 2018 01:01 PM
toss
Gautam Mobile ( Bat )
Royal VBM Sons
98/10
( 16.3 )
Ex. Run : 7
Match Info

Summary

Gautam Mobile Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
0-1 (Jagdish ,0.4)
41-2 (Keval ,5.1)
55-3 (Rohan ,6.5)
62-4 (Jay ,7.5)
93-5 (Nirav ,11.4)
97-6 (Manish ,13.0)
152-7 (Pragnesh ,20.0)
Royal VBM Sons Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
41-1 (Amit J,4.3)
45-2 (Phoolchand,5.3)
47-3 (Ravi J,6.0)
79-4 (Abhishek,12.3)
81-5 (Champalal,13.1)
84-6 (Lalit S,14.1)
96-7 (Yash S,15.4)
96-8 (Ram,15.5)
97-9 (Abhishek II,16.1)
98-10 (Saurav J,16.3)

Commentary

Gautam Mobile Commentary (Inngs - 1)
Royal VBM Sons Commentary (Inngs - 2)
Gautam Mobile
Royal VBM Sons
Ravi
Akshay
Sonu
Kapil
Jagdish
Rohan
Keval
Jay
Nirav
Manish
Dilip
Pragnesh
Gautam Mobile
Royal VBM Sons
Jay Suthar - Nirav Suthar
Jay Suthar - Rohan mistry
Nirav Suthar - Jay Suthar
Nirav Suthar - Manish Suthar
Dilip Suthar - Manish Suthar
Dilip Suthar - Pragnesh mistry
Manish Suthar - Nirav Suthar
Manish Suthar - Dilip Suthar
Rohan mistry - Jay Suthar
Rohan mistry - Keval mistry
Keval mistry - Rohan mistry
Pragnesh mistry - Dilip Suthar
Jagdish jangid - Rohan mistry
Ball : 120
Run : 138