Mumbai SVSSS v/s Royal Jangid Eleven
Venue : Barkatullah khan stadium jodhpur
Mumbai SVSSS
105/10
( 19.2 )
Ex. Run : 18
29
Dec, 2017 03:00 PM
toss
Royal Jangid Eleven ( Bat )
Royal Jangid Eleven
160/9
( 20.0 )
Ex. Run : 29
Match Info

Summary

Mumbai SVSSS Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
7-1 (Prakash ,2.1)
8-2 (Mukesh 2,2.2)
27-3 (Harish ,7.1)
31-4 (Kishor ,7.4)
77-5 (Rajesh ,13.3)
89-6 (Rikab ,15.1)
89-7 (Mohan ,15.2)
94-8 (Ranchod ,16.1)
105-9 (Mukesh ,19.1)
105-10 (Raju ,19.2)
Royal Jangid Eleven Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
21-1 (om,2.0)
31-2 (Ps,5.0)
68-3 (Rj,8.2)
103-4 (Pj,12.1)
103-5 (Lokesh ,12.2)
110-6 (Gj,13.2)
113-7 (Manish ,13.5)
145-8 (Yo,18.0)
149-9 (Rj,18.4)

Commentary

Mumbai SVSSS Commentary (Inngs - 2)
Royal Jangid Eleven Commentary (Inngs - 1)
Mumbai SVSSS
Royal Jangid Eleven
Ashok
Hitesh
Kishor
Prakash
Mukesh 2
Harish
Rajesh
Rikab
Mukesh
Mohan
Ranchod
Champalal
Raju
Mumbai SVSSS
Royal Jangid Eleven
Kishor Suthar - Prakash Suthar
Kishor Suthar - Harish Suthar
Kishor Suthar - Rajesh jangid
Mohan Suthar - Mukesh Suthar
Rikab Suthar - Mukesh Suthar
Rikab Suthar - Rajesh jangid
Ranchod Suthar - Mukesh Suthar
Champalal Suthar - Mukesh Suthar
Raju Suthar - Champalal Suthar
Mukesh Suthar - Rikab Suthar
Mukesh Suthar - Ranchod Suthar
Mukesh Suthar - Champalal Suthar
Prakash Suthar - Kishor Suthar
Mukesh Suthar 2 - Kishor Suthar
Harish Suthar - Kishor Suthar
Rajesh jangid - Rikab Suthar
Ball : 116
Run : 87