Jangid Eleven Gandhidham v/s Vishwakarma Enterprises Club
Venue : Barkatullah khan stadium jodhpur
Jangid Eleven Gandhidham
85/10
( 14.3 )
Ex. Run : 28
28
Dec, 2017 12:00 PM
toss
Vishwakarma Enterprises Club ( Bat )
Vishwakarma Enterprises Club
123/10
( 19.5 )
Ex. Run : 23
Match Info

Summary

Jangid Eleven Gandhidham Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
13-1 (Mukesh 2,1.3)
23-2 (Diwakar ,2.3)
34-3 (Kailash ,4.4)
38-4 (Vinod ,5.0)
47-5 (Shankar 2,0.3)
56-6 (Mukesh ,2.2)
56-7 (Amit ,2.4)
58-8 (Shankar ,3.3)
59-9 (Gopal ,3.5)
85-10 (Umed ,9.3)
Vishwakarma Enterprises Club Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
12-1 (Suraj,3.1)
55-2 (Ramkuvar,8.3)
67-3 (Dilip,10.1)
76-4 (Manakacadam,11.5)
99-5 (Mahesh,16.1)
113-6 (Rakesh,18.1)
114-7 (Rohit,18.3)
114-8 (Hemant,18.4)
123-9 (Prakash,19.4)
123-10 (Narendra,19.5)

Commentary

Jangid Eleven Gandhidham Commentary (Inngs - 2)
Vishwakarma Enterprises Club Commentary (Inngs - 1)
Jangid Eleven Gandhidham
Vishwakarma Enterprises Club
Ved
Mukesh 3
Kailash
Mukesh 2
Diwakar
Shankar
Vinod
Shankar 2
Mukesh
Amit
Gopal
Narsing
Umed
Jangid Eleven Gandhidham
Vishwakarma Enterprises Club
Kailash Suthar - Shankar Suthar 1
Kailash Suthar - Mukesh Suthar 2
Kailash Suthar - Diwakar Suthar
Shankar Suthar 1 - Kailash Suthar
Shankar Suthar 1 - Mukesh Suthar 1
Shankar Suthar 1 - Shankar Suthar 2
Shankar Suthar 1 - Gopal Suthar
Mukesh Suthar 1 - Shankar Suthar 1
Mukesh Suthar 2 - Kailash Suthar
Shankar Suthar 2 - Shankar Suthar 1
Gopal Suthar - Shankar Suthar 1
Gopal Suthar - Narsing Suthar
Umed Suthar - Narsing Suthar
Narsing Suthar - Gopal Suthar
Narsing Suthar - Umed Suthar
Vinod Suthar - Shankar Suthar 1
Amit Suthar - Shankar Suthar 1
Diwakar Suthar - Kailash Suthar
Ball : 89
Run : 57