Mumbai SVSSS v/s CJ Arts
Venue : Barkat ullah khan stadium jodhpur
Mumbai SVSSS
152/9
( 20.0 )
Ex. Run : 51
27
Dec, 2017 02:58 PM
toss
Mumbai SVSSS ( Bat )
CJ Arts
76/10
( 19.2 )
Ex. Run : 24
Match Info

Summary

Mumbai SVSSS Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
2-1 (Mukesh,1.0)
23-2 (Rikhab,4.0)
32-3 (Raun chod,6.1)
48-4 (Champalal,8.4)
112-5 (Mohan,13.5)
122-6 (Kishor,15.2)
129-7 (Ashok,16.3)
141-8 (Nayan,18.1)
142-9 (Prakash,18.3)
CJ Arts Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
5-1 (Pratik,0.2)
15-2 (Pintu,2.2)
21-3 (Omprakash,4.0)
35-4 (Kapil 1,6.0)
39-5 (Rishi,7.2)
42-6 (Tarun,8.2)
45-7 (Kapil 2,9.0)
61-8 (Prakash,12.5)
73-9 (Vivek,15.0)
76-10 (Praveen,19.2)

Commentary

Mumbai SVSSS Commentary (Inngs - 1)
CJ Arts Commentary (Inngs - 2)
Mumbai SVSSS
CJ Arts
Kishor suthar
Kishor
Mukesh
Rikhab
Raun chod
Champalal
Mohan
Ashok
Prakash
Nayan
Rahul
Raju
Mumbai SVSSS
CJ Arts
Kishor suthar - Mukesh suthar
Kishor suthar - Rikhab suthar
Kishor suthar - Raun chod suthar
Kishor suthar - Champalal suthar
Kishor suthar - Mohan suthar
Kishor suthar - Ashok suthar
Mukesh suthar - Kishor suthar
Rikhab suthar - Kishor suthar
Raun chod suthar - Kishor suthar
Champalal suthar - Kishor suthar
Mohan suthar - Kishor suthar
Ashok suthar - Kishor suthar
Ashok suthar - Prakash jangid
Prakash jangid - Ashok suthar
Prakash jangid - Nayan suthar
Prakash jangid - Rahul suthar
Nayan suthar - Prakash jangid
Rahul suthar - Prakash jangid
Rahul suthar - Raju suthar
Raju suthar - Rahul suthar
Ball : 120
Run : 101