Mahadev Exim v/s NR stone
Venue : Barkatullah khan stadium jodhpur
Mahadev Exim
156/5
( 20.0 )
Ex. Run : 37
27
Dec, 2017 12:00 PM
toss
Mahadev Exim ( Bat )
NR stone
101/10
( 15.4 )
Ex. Run : 38
Match Info

Summary

Mahadev Exim Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
3-1 (Amit J,0.4)
15-2 (Rajesh ,2.5)
17-3 (Tansuky ,3.2)
140-4 (Arjun ,17.3)
152-5 (Rakesh ,19.4)
NR stone Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
46-1 (Jitu ,5.0)
71-2 (Vikash ,8.3)
72-3 (Nimbaram ,8.4)
79-4 (Lalit ,9.5)
86-5 (Chotu ,12.4)
90-6 (Dharmpal ,13.0)
96-7 (Shaitan ,13.5)
97-8 (Piyush ,14.2)
100-9 (Ugam ,15.3)
101-10 (Ramesh ,15.4)

Commentary

Mahadev Exim Commentary (Inngs - 1)
NR stone Commentary (Inngs - 2)
Mahadev Exim
NR stone
Surendra
Ashok
Bablu
Kanik
Arjun 2
Rajesh
Amit J
Tansuky
Arjun
Amit
Madan
Rakesh
Tarachand
Mahadev Exim
NR stone
Rajesh sharma - Tansuky jangid
Rajesh sharma - Amit jangid
Madan Suthar - Rakesh jangid
Madan Suthar - Amit sharma
Madan Suthar - Tarachand Suthar
Tansuky jangid - Rajesh sharma
Tansuky jangid - Arjun jangid
Rakesh jangid - Madan Suthar
Amit sharma - Madan Suthar
Amit sharma - Arjun jangid
Amit jangid - Rajesh sharma
Arjun jangid - Tansuky jangid
Arjun jangid - Amit sharma
Ball : 120
Run : 119