Aasaliya Eleven v/s lagaan Club Spartans
Venue : Barkatullah khan stadium Jodhpur
Aasaliya Eleven
169/6
( 20.0 )
Ex. Run : 34
27
Dec, 2017 08:08 AM
toss
lagaan Club Spartans ( Bowl )
lagaan Club Spartans
134/10
( 19.3 )
Ex. Run : 30
Match Info

Summary

Aasaliya Eleven Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
37-1 (Pawan,5.1)
95-2 (Rohit,11.1)
103-3 (Tarun,12.3)
134-4 (Jay,15.3)
154-5 (Hansraj,17.2)
161-6 (Pramod,18.5)
lagaan Club Spartans Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
11-1 (Shubham,1.4)
33-2 (Ganesh,6.1)
33-3 (Nitin,6.2)
48-4 (Sushil,7.5)
54-5 (Mahendra,8.3)
98-6 (Gopal,14.2)
98-7 (Madan,14.4)
100-8 (Dikshatan,15.4)
102-9 (Hemant,16.1)
134-10 (Prakash,19.3)

Commentary

Aasaliya Eleven Commentary (Inngs - 1)
lagaan Club Spartans Commentary (Inngs - 2)
Aasaliya Eleven
lagaan Club Spartans
Yogash
Dinesh
Param
Chandan
Kunal
Tarun
Pawan
Rohit
Hansraj
Jay
Pramod
Vishnu poonam
Kuldeep
Aasaliya Eleven
lagaan Club Spartans
Jay Aasaliya - Hansraj Suthar
Tarun Jangid - PawanJangid
Tarun Jangid - Rohit Jangid
Tarun Jangid - Hansraj Suthar
PawanJangid - Tarun Jangid
Kuldeep Jangid - Vishnu Suthar P.
Pramod Sharma - Hansraj Suthar
Pramod Sharma - Vishnu Suthar P.
Rohit Jangid - Tarun Jangid
Hansraj Suthar - Jay Aasaliya
Hansraj Suthar - Tarun Jangid
Hansraj Suthar - Pramod Sharma
Vishnu Suthar P. - Kuldeep Jangid
Vishnu Suthar P. - Pramod Sharma
Ball : 120
Run : 135