Pungalia Pirates v/s Apna Ghar Swaggers
Venue : Barkatullah Stadium Jodhpur
Pungalia Pirates
101/6
( 14.0 )
Ex. Run : 6
15
Sep, 2017 06:30 AM
toss
Apna Ghar Swaggers ( Bat )
Apna Ghar Swaggers
117/9
( 14.0 )
Ex. Run : 22
Match Info

Summary

Pungalia Pirates Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
Apna Ghar Swaggers Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
52-1 (Lalit Kishore Bagari,5.4)

Commentary

Pungalia Pirates Commentary (Inngs - 2)
Apna Ghar Swaggers Commentary (Inngs - 1)
Pungalia Pirates
Apna Ghar Swaggers
Abhinandhan Taparia
Alok Kothari
Ankit Rathi
Ketan Rathi
Kunal Rathi
Lakhan Daga
Lakshit Mundra
Mahesh Mutha
Mudit Daga
Nandish Pungalia
Praveen Taparia
Vishnu Mandhana
Ball :
Run :